ثبت نام دوره های بورس

ثبت نام دوره جامع بورس (شروع دوره خرداد 99)

  • شماره همراه را بدون صفر ابتدایی وارد نمائید مثال: 9175859500
  • به مناسبت 15 اردیبهشت، گرامی داشت روز شیراز؛ 10 درصد تخفیف جهت ثبت نام دوره جدید لحاظ خواهد شد. اعمال 250،000 تومان تخفیف فقط تا 20 اردیبهشت ماه امکان ثبت نام اقساطی با پرداخت 900 هزار تومان بعنوان مبلغ اولیه فراهم می باشد.